Psikoloji nedir?

Psikoloji zihnin ve insan davranışının bilimi olarak tanımlanmaktadır. Aslında duygulara ve düşüncelere bakarken sadece bilinçli olarak farkında olduğumuza süreçlere değil, aynı zamanda bilinçaltımızda ve bilinçdışında neler olduğuna açıklık getirebilmeyi hedeflemektedir. Psikolojinin bir çok farklı alanı bulunmaktadır dolayısıyla kişilerin uzmanlaştıkları alanlar da çok çeşitlidir (bkz aşağıdaki liste).  Dolayısıyla her psikoloji mezunu kişi terapist olmayabilir. 

Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Psikiyatristler tıp mezunu medikal doktorlar, psikologlar ise çoğu zaman sosyal bilimler fakültesi mezunudur. Psikologlar ve psikiyatristler arasındaki en büyük fark psikiyatristlerin klinik bozukluklara ya da ruh hastalıklarına teşhis koyma ve ilaç yazma yetkisine sahip olmalarıdır. Psikologlar ise danışanlarına psikoterapi yaparak yardımcı olurlar (psikiyatristler de terapi yapabilir). 

Psikoloji Dalları

  • Klinik Psikoloji: Klinik psikolojik rahatsızlıkların tehşisi ve tedavisi üzerine odaklanır. 
  • Bilişsel Psikoloji: Temel olarak insan algısını, düşünmeyi ve hafızayı çalışır.
  • Gelişim Psikolojisi: İnsan gelişimini hayatın evreleri çerçevesinde çalışır.  
  • Adli Psikoloji: Legal konuların psikolojik analiziyle ilgilenir.
  • Nöropsikoloji: Beyin ve insan davrnaışı arasındaki bağlantıları, özellikle hafıza gibi beynin çeşitli fonksiyonları üzerinde durarak inceler.  
  • Örgütsel Psikoloji (Mesleki Psikoloji): Psikolojik araştırma sonuçlarından faydalanarak iş hayatında verimliliği ve iş hayatının kalitesini artırmayı hedefler.
  • Sosyal Psikoloji: Grup davranışlarını, sosyal faktörlerin davrnışa etkisini, ön yargı ve tutumlar üzerinde durarak inceler. 
  • Evrimsel Psikoloji: Psikolojik özelliklerin (örn. Bellek, algı, dil) doğal seçim ve evrimle ilişkisini inceler.
  • Psikometrik Psikoloji: Psikolojik ölçümün teknik ve teorisiyle ilgilidir. Özellikle kişiler arası farklılıkların ölçümlenmesine odaklanır. 
  • Kantitatif Psikoloji: İnsan ve hayvanlardaki psikolojik süreçleri açıklamak için matematiksel modelleme, araştırma metodları ve istatik kullanır.

PAYLAŞ

DİĞER YAZILAR