Eğitim & Gelişim

Eğitimlerimiz Transaksiyonel Analizi’in temel kavramları ve görüşleri üzerine temellendirilmiştir.

Neden biz?

İş hayatında ortaya çıkan aksaklıklar çoğu zaman ne finansmanla ilgilidir, ne operasyonla, ne de vizyon & misyonla. Şirketlerde ortaya çıkan sorunların kaynağında genellikle insan psikolojisi yatmaktadır. Şirketler çoğu zaman bu insan sorunlarını yeni işe alımlarla, operasyonda değişiklikler yaparak ya da hedeflerini gözden geçirerek çözmeye çalışır. Oysa, bu tür müdahaleler hastalığın nedenini ortadan kaldırmaktan çok sadece belirtileri tedavi etmeye yönelik önlemlerdir. Biz kişileri sahip oldukları ama çeşitli nedenlerle sahiplenmedikleri potansiyellerini yeniden sahiplenmeleri için motive ediyor böylece şirketin ve ekiplerin performansını artırıyoruz.  

Bireysel Gelişim

Ünvanı ne olursa olsun her çalışanın öğrenmeye, büyümeye ve sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirmeye olan isteğini ortaya çıkartıyoruz.

Bireysel Farkındalık

İnsanın yapabileceği en büyük yatırımın kendisini ve davranışlarına yön veren psikolojik dinamiklerini tanıması ve anlaması olduğuna inanıyoruz.

Ortak Dil

Kurumlarda farklı kadro düzeylerine yönelik eğitimlerimizle bireysel farkındalığı tüm kuruma yayarak, Transaksiyonel Analiz kavramlarıyla ortak bir dil geliştiriyoruz.

Gelişim Programlarımız

Bireysel Gelişim Modülü

Yaşarken Farkında Olmadıklarımız

Eğitim programlarımızın tümü bu temel eğitimimiz ile başlıyor; katılımcılar Transaksiyonel Analiz modeliyle tanışıyor.

blank
Yönetici Gelişim Modülü

Çalışırken Farkında Olmadıklarımız

Temel eğitimimizi tamamlayanlar iş hayatlarında Transaksiyonel Analiz'den nasıl faydalanabilecekleri konusunda derinleşiyor.

blank
Lider Gelişim Modülü

Liderliğin
Psikolojisi

Temel eğitimimizi tamamlayan kişiler bireysel başarıdan yöneticiliğe ve yöneticilikten liderliğe giden yolculuğu Transaksiyonel Analiz ile keşfediyor.

blank

Yaşarken Farkında Olmadıklarımız

Temel eğitimimizde kişilere günlük yaşamı etkileyen psikolojik dinamikler hakkında farkındalık kazandırmayı ve bu dinamiklerin nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında ipuçları vermeyi hedefliyoruz. Eğitime katılan kişiler Transaksiyonel Analiz’in temel kavram ve görüşleri ışığında “insan”, “yaşam”, “iletişim”, “iş hayatı” gibi çeşitli konular hakkında bilgi ediniyor ve hem kendilerine hem de hayatlarına farklı bir gözle bakma fırsatı buluyorlar.

Kişilere hem kendilerini hem de diğer insanları anlamakta kullanabilecekleri bir kişilik modeli öğreterek kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak ve çocukluktan getirdikleri dinamikler hakkında iç görü kazandırtmak. ​

Kişileri ilişkilerindeki sorunların neden oluştuğu ve nasıl önlenebileceği konusunda bilgilendirmek ve kişilere yaşamı aksatan dinamiklerini nasıl kontrol altına alabileceklerini göstermek.

Çalışırken Farkında Olmadıklarımız

Bireysel Gelişim modülünü tamamlamış kişiler bu modülde hem iş hem de özel hayatlarında benimseyebilecekleri temel bir yaşam felsefesi ile tanışacaklar. Hayata nasıl bakacağımızı şekillendiren Yaşam Pozisyonları’nın hem çocuklukta nasıl geliştiğini, hem de iş hayatına nasıl yansıyabildiğini görecekler.

İkinci bölümde iş hayatında gündeme gelen sorun çözmeinsan yetiştirme, bağ kurma, takdir ve motivasyon gibi önemli konuları yeni TA kavramlarıyla birlikte ele alacak ve bu konularda ortaya çıkan sorunlara pratik çözümler getireceğiz.

Katılımcılar bu eğitimde daha mutlu ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için neler yapabileceklerini görecekler.

blank

Kişileri iş hayatındaki performanslarını ve ilişkilerini etkileyen yaşam pozisyonlarını göstermek ve hem iş hem özel hayatlarında benimseyebilecekleri bir 'yaşam felsefesi' sunmak. ​

Kişileri çalışma hayatlarında gündeme gelen dinamikler hakkında bilgilendirmek ve iş hayatlarını iyileştirebilmek için neler yapabilecekleri üzerinde durmak. ​

blank

Liderliğin Psikolojisi

Bu eğitimde katılımcılar “Nasıl lider olunur”, “Liderin özellikleri nedir?” gibi soruların cevabını buluyor. Liderlik literatüründe yer alan liderlik özelliklerini filtreden geçirerek, ego-durumları üzerine temellendirilmiş yeni bir liderlik modeli sunuyor ve etkin bir liderlik yapabilmek için gereken özellikleri ego-durumları açısından inceliyoruz. 

Bireysel başarıdan liderliğe uzanan yolda hangi psikolojik özellik ve dinamiklerin kritik olacak? Tek tek masaya yatırıp artı ve eksileriyle inceleyeceğiz.

Kariyerin farklı basamaklarında lider olabilmek için gereken psikolojik özellikleri ego-durumları açısından inceleyerek adım adım nasıl lider olunur göreceğiz.

webinar/Konferans

Hızlı ama etkili bir farkındalık sağlayan webinar/konferanslarımız hem danışmanlığımız hem de sunduğumuz eğitimler hakkında bir fikir sahibi olmanıza ve ön bir değerlendirme yapabilmenizi sağlıyor.

blank

Bize Ulaşın

Yönetici ve çalışanları iş hayatına “bulaşan” psikolojik dinamikler hakkında bilgilendiren ve bu bulaşmanın nasıl ortadan kaldırılabileceğini gösteren hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için