işin psikolojisi
 

Yaşarken Farkında Olmadıklarımız’la tanışın.

 
 

Günlük yaşamda kararlar alırken ya da etrafımızdakilerle iletişim kurarken, direksiyonda hep kendimizin olduğunu düşünürüz. Oysa, bu çoğu zaman büyük bir yanılgıdır. Aslında uzun yıllar önce oluşmuş, farkında olmadığımız psikolojik dinamikler doğrultusunda hareket ediyoruzdur.

 

YFO Danışmanlık düzenlediği çalışmalarda kişileri ve kurumları hem duygusal hem de çalışma hayatını aksatan psikolojik dinamikler hakkında bilgilendirmekte ve bu olumsuz etkilerin Transaksiyonel Analiz kuramıyla nasıl kontrol altına alınabileceğinin yollarını göstermektedir.

 
 
 

EĞİTİM & KONFERANS

"Yaşarken Farkında Olmadıklarımız", Transaksiyonel Analiz üzerine temellendirilmiş beş ana modülden oluşan bireysel gelişim programıdır. Firmalar birinci modülümüz olan Giriş Eğitimini tamamladıktan sonra diğer modüllerden ihtiyaçlarına göre faydanlanabilmektedirler.


 

BÖLÜM I

“Giriş Eğitimi olarak adlandırdığımız Birinci Modül’de kişiler Transaksiyonel Analizin temel kavram ve görüşleri ile tanışmaktadır. İki gün süren bu eğitim kişilere günlük yaşamı etkileyen psikolojik dinamikler hakkında farkındalık kazandırmayı ve bu dinamiklerin nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında ipuçları vermeyi hedeflemektedir.

 

BÖLÜM III

Programın “İş Hayatının Dinamikleri” isimli bir gün süren ..üncü Modül’ünde çocuklukta oluşan psikolojik dinamiklerin iş hayatına nasıl “bulaştığı” ele alınmakta ve iş hayatında yaşanan sorunların altında yatan dinamikler üzerinde durulmaktadır.

 

BÖLÜM V

Dizinin “Örgütsel Değişimin Psikolojisi” isimli bir gün süren Beşinci Modül’ünde değişim sürecinden geçen şirketlerde örgütsel değişimin çalışanlar üzerinde ne gibi psikolojik etkileri olduğu ve değişim süreci içerisinde oluşabilecek sorunlar ve sıkıntılarla nasıl baş edilebileceği ele alınmaktadır.

BÖLÜM II

“Dünün Bugüne Bulaşması” isimli bir günlük İkinci Modül’ünde çocuklukta oluşan psikolojik dinamiklerin bugünkü ilişkilerimizi, duygusal hayatımızı ve anne-babalığımızı nasıl etkilediği üzerinde durulmakta ve kişilere bu konuda neler yapabilecekleri hakkında önerilerde bulunulmaktadır.

 

BÖLÜM IV

“Liderliğin Psikolojisi” isimli bir günlük D.rdüncü Modül’de literatürde yer alan liderlik özellikleri filitreden geçirilerek, ego-durumları üzerine temellendirilmiş yeni bir liderlik modeli sunulmakta ve modelin yaşama geçirilebilmesi hakkında neler yapılabileceği üzerinde durulmaktadır.

 

BÖLÜM VI

Bireysel değişme üzerinde odaklanan “Bireysel Değişme Üzerine” isimli bir günlük Altıncı Modül’de daha mutlu ve verimli bir hayat yaşayabilmek için çocukluktan getirilen psikolojik dinamiklerin nasıl kontrol altına alınabileceği, bunun için kendimizde ve hayatımızda ne tür değişiklikler yapmamız gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

Bir, iki veya üç saat olarak düzenlenen konferanslarımızda genel olarak “insan ve yaşam” üzerinde durulmaktadır. Etkinliklerinize özel olarak geliştirdiğimiz konferanslarımız hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
arkaplan00.png
 

Bire bir danışmanlıkla geneli özele indirgeyin.

 
 

YAŞAM DANIŞMANLIĞI

Arzu eden kurumlarda yöneticilere Temel eğitimimizi aldıktan sonra birer saatlik dört seanstan oluşan bir yaşam danışmanlığı programı uygulanmaktadır. Temel eğitimde ele alınan genel konular yöneticinin özelinde ele alınarak kişiye özel çözüm önerileri sunulur. Amaç, kişiye sorunlarının altında yatan psikolojik dinamikler hakkında iç görü kazandırarak ona bu dinamikleri kontrol altına alma ya da çözme yolunda neler yapabileceği konusunda bireysel danışmanlık sağlamaktır.

 

DİĞER HİZMETLER

  • Transaksiyonel Analiz kuramı üzerine temellendirilmiş Psikometrik Testler

  • Firma ihtiyacına özel olarak geliştirilen Projeler ve Grup Atölyeleri

  • İç İletişim ve İşveren Markası danışmanlığı

 
arkaplan0.png