"Yaşarken Farkında Olmadıklarımız", Transaksiyonel Analiz üzerine temellendirilmiş beş ana modülden oluşan bireysel gelişim programıdır. Firmalar birinci modülümüz olan Giriş Eğitimini tamamladıktan sonra diğer modüllerden ihtiyaçlarına göre faydanlanabilmektedirler.

 
giriş.png

MODUL 1: GİRİŞ EĞİTİMİ

“Giriş Eğitimi olarak adlandırdığımız Birinci Modül’de kişiler Transaksiyonel Analizin temel kavram ve görüşleri ile tanışmaktadır. İki gün süren bu eğitim kişilere günlük yaşamı etkileyen psikolojik dinamikler hakkında farkındalık kazandırmayı ve bu dinamiklerin nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında ipuçları vermeyi hedeflemektedir. 

iStock_000024164907_Large.jpg

MODUL 2: DünüN Bugüne Bulaşması

Dizinin “Dünün Bugüne Bulaşması” isimli bir günlük İkinci Modül’ünde çocuklukta oluşan psikolojik dinamiklerin bugünkü ilişkilerimizi, duygusal hayatımızı ve anne-babalığımızı nasıl etkilediği üzerinde durulmakta ve kişilere bu konuda neler yapabilecekleri hakkında önerilerde bulunulmaktadır. 

iStock_000037263452_Full.jpg

Modul 3: İş Hayatının DİNAMİKLERİ

Dizinin “İş Hayatının Dinamikleri” isimli bir günlük Üçüncü Modül’ünde çocuklukta oluşan psikolojik dinamiklerin iş hayatına nasıl “bulaştığı” ele alınmakta ve iş hayatında yaşanan sorunların altında yatan dinamikler üzerinde durulmaktadır. 

iStock_000044194288_Large.jpg

MODUL 4: LİDERLİĞİN PSİKOLOJİSİ

“Liderliğin Psikolojisi” isimli bir günlük Dördüncü eğitimde ise literatürde yer alan liderlik özellikleri filtreden geçirilerek, ego-durumları üzerine temellendirilmiş yeni bir liderlik modeli sunulmakta ve modelin yaşama geçirilebilmesi hakkında neler yapılabileceği üzerinde durulmaktadır.

Kurumsaldeğişimeliderlik.png

MODUL 5: KURUMSAL DEĞİŞİMe lİDERLİK

Bir gün süren bu Modül’de önce kurumsal değişimin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri ele alınacak; ardından, yöneticilerin değişim sürecin içerisinde çalışanlarına nasıl liderlik yapabilecekleri ve süreç içinde oluşabilecek sorunlarla nasıl baş edebilecekleri üzerinde durulacaktır.

iStock_000037502068_Large.jpg

MODUL 6: BİREYSEL DEĞİŞME ÜZERİNE 

Bu Modül’de çocukluktan getirmiş olduğumuz psikolojik dinamikleri kontrol altına almak için neler yapabileceğimizi ele alacak, daha mutlu ve verimli bir hayat yaşayabilmek için benliğimizde ve hayatımızda ne tür değişiklikler yapabileceğimizi inceleyeceğiz. 


KONFERANSLAR

Konferanslarımız üçe ayrılmaktadır... İçimizdeki farklı yanlar, çocuklukta hayatın nasıl şekillendiği, dünün bugüne nasıl bulaştığı ve iş hayatının dinamikleri gibi konuların anlatıldığı bu konferanslarda genel olarak “yaşam ve insan” üzerinde durulmaktadır. Konferanslarımız hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dollarphotoclub_53752213 - Copy.jpg

Hangİ BEN?:
İÇİMİZDEKİ FARKLI YANLAR

Bu konferansta içimizdeki farklı yanları tanıyacak ve bu farklı yanların ne zaman, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl davrandığını göreceğiz. Bir saat süren bu konferansta kişiler hem kendilerini tanıma hem de karşıdaki insanı anlamada kullanabilecekleri basit ama son derece etkili bir model öğrenecekler. 

iStock_000001393100_Large.jpg

ÇALIŞIRKEN FARKINDA OLMADIKLARIMIZ

Bu konferansın ilk bölümünde içimizdeki farklı yanları tanıyacak ve bu farklı yanların nasıl ortaya çıktığını ve nasıl davrandığını göreceğiz. İkinci bölümde iş hayatı üzerinde odaklaşarak önce diğer insanlarla iletişimde ne tür kural ve dinamiklerle hareket ettiğimizi inceleyeceğiz. Ardından, içimizdeki farklı yanların iş hayatında nasıl ortaya çıktığına ve nasıl davrandığına bakacak, daha mutlu ve daha verimli bir iş hayatı için nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde duracağız. 

iStock_000003158838_Large.jpg

YAŞARKEN FARKINDA OLMADIKLARIMIZ

Bu konferansın birinci bölümünde içimizdeki farklı yanları tanıyacak ve bu farklı yanların nasıl ortaya çıktığını ve nasıl davrandığını göreceğiz. Konferansın ikinci bölümünde hayat üzerinde odaklanacak ve hayatın çocuklukta nasıl şekillendiğini inceleyeceğiz.