Danışmanlık hizmetlerimiz "geneli özele indirgemek" amaçlı tasarlanmışlardır.

iStock_000027444800_Full.jpg

Yaşam danışmanlığı

Arzu eden kurumlarda yöneticilere Temel eğitimimizi aldıktan sonra birer saatlik dört seanstan oluşan bir yaşam danışmanlığı programı uygulanmaktadır. Temel eğitimde ele alınan genel konular yöneticinin özelinde ele alınarak kişiye özel çözüm önerileri sunulur. Amaç, kişiye sorunlarının altında yatan psikolojik dinamikler hakkında iç görü kazandırarak ona bu dinamikleri kontrol altına alma ya da çözme yolunda neler yapabileceği konusunda bireysel danışmanlık sağlamaktır. 

12.png

PROJELER

YFO Danışmanlık, kurumsal bazda projeler yüklenerek özel görevler üstlenmiş ekipleri yapmakta oldukları işi daha verimli ve daha başarılı yapabilmeleri için eğitmektedir. Projenin ilk etabında eğitilecek olan gruptanki kişiler ve yöneticileriyle detaylı görüşmeler yapılarak bilgi toplanmaktadır. Ardından ekibin çalışmaları yerinde izlenerek gerekli gözlemler yapılmakta ve toplanan veriler değerlendirilerek grubun ihtiyacına yönelik özel bir eğitim programı hazırlanmaktadır. Programın uygulanmasından bir süre sonra ekibin davranış ve performansları değerlendirilerek arzu edilen davranış değişikliklerinin hayata geçirilip geçirilemediği belirlenmekte ve gerekli durumlarda ilave müdahaleler yapılmaktadır. 

iStock_72331321_XXLARGE.jpg

PSİKOMEKTİK DEĞERLENDİRME

Bireysel Değerlendirme Paketi kişinin gün içerisinde nasıl bir psikolojiyle ve hangi dinamiklerle hareket ettiğini değerlendiren üç farklı ölçüm aracından oluşmaktadır. Kişiler eğitimde sunulan konuları dinlerken ister istemez iç dünyalarında kendilerini değerlendirmekte ve bazen yanlış sonuçlara varabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı temel eğitimi almış kişilere kendileriyle ilgili daha sağlıklı ve objektif bir değerlendirme sunmaktır. Değerlendirme anketi Giriş Eğitimi'nden önce internet üzerinden uygulanmakta, sonuçlar iki günlük eğitimin bitiminde katılımcılarla bire bir yapılan 30 dakikalık görüşmelerle kendilerine aktarılmaktadır. 


KURUM İÇİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

YFO Danışmanlık, kurum içi ile­ti­şim ve işveren markası kap­sa­mında; çalışan iletişiminin kuvvetlendirilmesi için firmaya özel içerik üreterek iç ile­ti­şim kanallarının çeşitlendirilmesi, hazırlanması ve uygu­la­nması konu­sunda des­tek sağlamaktadır. Kurum içi iletişim danışmanlığı ile kuru­munmisyon, vizyon, değer ve hedef­le­rinin kurum içi lansmanı yapılarak, şirket kültürünün çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve iş yapış şekillerine yansıtılması hedeflenmektedir.

Kurum İçi Lansmanlar 

Kurum İçi Lansmanlar 

Kurum İçi Etkinlikler & Eğlence Konsept Tasarımı ve Uygulamaları

Kurum İçi Etkinlikler & Eğlence Konsept Tasarımı ve Uygulamaları

Oryantasyon Programı Tasarımı

Oryantasyon Programı Tasarımı

İş İlanları

İş İlanları

Sosyal Medya Paylaşım Tasarımları ve Videoları

Sosyal Medya Paylaşım Tasarımları ve Videoları

Dijital Tasarım (İnternet sayfası, Banner, E-Bülten vs.)

Dijital Tasarım (İnternet sayfası, Banner, E-Bülten vs.)

Basılı Materyel (Poster, Broşür, Flyer vs.)

Basılı Materyel (Poster, Broşür, Flyer vs.)

Mailing Tasarımı

Mailing Tasarımı